Nasıl Ferruccio Lamborghini ile Enzo Ferrari hiçbir za man anlaşamadıysa, bu iki otomobilin de arkadaş olması müm kün değil. Ferrari 599 GTB Fiorano daha motorunu çalıştırır çalıştırmaz etrafa yaydığı ürkütücü gürültüyle, bu konuda kendisinden pek de geri kalmayan köşeli hatlara sahip rakibi ne gözdağı veriyor. Lamborghini Mur cielago LP 640'm ise korkmuş gibi bir hali yok. Geniş yapısıyla caddede adeta bir boğa gibi durup 6,5 litrelik motorundan çıkarttığı sesle yeri göğü inleterek cevap veriyor rakibine. VI2 silindirli motorlar İtalyan canavarları nın kaputu altında resmen rock konseri veriyor. Yaydıkları ürkütücü sesi ise egzoz sistemine ve yüksek devir çılgını motorlara borçlular.Hızlanma konusunda Murcielago ilk 100 km/s'yi rakibinin önünde tamam lıyor. Birinci viteste 102 km/s'ye ka dar çıkabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sayesinde gücünü yere sorunsuzca aktaran Lamborghini'nin ihtiyaç duy duğu süre 3,6 saniye. Ferrari ise biraz daha yavaş kalıyor. Birinci viteste ancak 82 km/s'ye kadar hızlanabilen ve Launch Control'a sahip olan 599 GTB, Lamborghini'nin sadece 0,1 sn ile gerisinde kalıyor. Aslında aradaki küçük zaman farkının önemi yok. Her iki otomobil de kalkış esnasında çevreye yaydıkları cehennem gürültüsü ile yolcunun yüzünde tebessüme ne den oluyor.Murcielago sürücüsü sıralı E-Gear şanzımanm direksiyon üstünde bu lunan alüminyum kulakçıkları saye sinde hızlı bir şekilde ikinci vitese ve bununla birlikte uçuşa geçiyor. Ancak yine de Ferrari'nin A sütununa kadar yaklaşmasını engelleyemiyor.Ferrari'nin sahip olduğu ve Lam borghini için yabancı bir kavram olan Transaxle yapı ise tamamen zıt bir karakter ortaya koyuyor. Sadece 100 milisaniye gibi kısa bir sürede vites değiştiren şanzıman 599 GTB'nin sadece 11,2 saniyede 200 km/s hıza ulaşmasında önemli bir paya sahip. Bu ise Ferrari'nin Lamborghini'den 0-200 km/s hızlanmada 0,2 saniye daha hızlı olması anlamına geliyor. Böy lece ilk 100 km/s'lik bölümde geride kalan Ferrari 64 kg daha hafif olma sının avantajını da kullanarak rövanşı alıyor. Ayrıca Ferrari sürücüsü, tıpkı Formula l'de olduğu gibi direksiyo nun üst bölümünde yer alan LED'ler sayesinde vites değiştirme anı geldi ğinde kırmızı bir uyarıyla irkiliyor.
Ancak 6. viteste her iki canavarın da gücü tükenmeye başlıyor. Bu arada hız çoktan 300 km/s çizgisini geride bırakmış oluyor. Etrafın tamamen si-likleştiği anda ise Lamborghini tek rar öne geçiyor. Lamborghini'nin 340 km/s olan maksimum hızına Ferrari 331 km/s ile cevap veremiyor.
Mücadele kafa kafaya geçse de, bu iki canavarın izlediği felsefe tamamen
farklı. Ferrari 6,0 litrelik motoru ön aksın arkasına uzunlamasına yerleşti riyor. 75 mm ile kısa stroklu bir yapı ortaya koyan ve 8200 d/d çevirebilen V motor 65 derece açılı silindir sıra sına sahip. Ürettiği 620 HP Ferrari imzalı motor Lamborghini'den sadece %3 kadar daha zayıf kalıyor. _
Lamborghini LP 640'da ise İtalyanca "longitudinale posteriore" olarak adlandırılan bir yapı tercih edilmiş. Motor sürücünün arkasında uzunlamasına yerleştirilmiş. Piston hızı 23,7 m/sn olan motor, hacim avantajını kulla nıyor. Böylece Lamborghini sadece güç değil, tork konusunda da rakibini geride bırakıyor. 60 derece açılı V mo tor, 660 Nm ile Ferrari'ye oranla %9 daha fazla çekiş gücü sunuyor.
Bakalım bütün bu özellikler Hoc-kenheim Pisti'nde nasıl bir tablo çi zecek? LP 640'm tek parça koltuğu
sürücüsünü mükemmel kavrıyor. Savaş uçağını anımsatan kokpit ise sürücüyü yarış havasına sokmak için geliştirilmiş. Sport düğmesine basıl masıyla şanzıman oranları ve gaz tep kileri hassaslaşıyor. ESP mi? Adı bile Lamborghini'nin tüylerini diken di ken etmeye yetiyor. Sadece, iyice ısın dığında LP 640'ı 35 metrede durduran hava kanallı seramik diskleri ABS ile donatmakla yetiniyor Lamborghini.
Ferrari sürücüsü bambaşka bir dün yaya dalıyor. Kaliteli, sportif ancak lüksten taviz vermeyen bir kokpit söz konusu. ESP konusunda Lamborghini kadar katı davranmayan Ferrari ise Manettino adındaki düğme yardımıy la ESP'yi 4 kademede ayarlama olana ğı sunuyor. Ferrari'nin işi ısırmak.
Isırmak bir yana ilk bölümdeki virajlarda Ferrari, Murcielago'nun ancak yan hava girişlerine kadar yaklaşabiliyor. Hatta bir sonraki virajda ancak Lamborghini'nin egzoz çıkış larını görebiliyor. Eskiden ani ağırlık transferlerinde ortaya çıkan dengesiz lik, iyileştirilen yürüyen aksam saye sinde ortadan kalkmış. Lamborghini 48/52'lik ön/arka aks ağırlık dağılı mıyla adeta yola vantuz gibi yapışıyor ve virajları kovalıyor. Ferrari ise For mula l'den aldığı çekiş kontrol tekno lojisi sayesinde arka kısmını hafifçe dışarıya doğru kaydırarak virajları ge ride bırakıyor. Yüksek teknoloji yağ lı manyetik amortisörler ise karoser salınımlarına mükemmel bir şekilde karşı koyuyor.
Sonuç olarak ikisi de pistteki ce hennem yolculuğunu başarıyla ta mamlıyor. Murcielago'nun elde ettiği 1.13,7'lik dereceyi Ferrari sadece 3 saliselik farkla takip ediyor.Lamborghini sahip olduğu gücü bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak sürücüsünün yeteneklerini sergileme sini bekliyor. Rakibi ise üst limitleri görmezden gelerek daha rahat ve ke yifli bir kullanım sunuyor.
Sonuç olarak Ferrari her gün kullanılabilecek iyi bir Gran Tourismo. Yağmurlu hava veya kötü yol şartları için garajda saklanacak bir otomobil değil. Konforlu olduğu kadar kullanı ma bağlı olarak uysal bile kabul edi lebilir. Üstelik yeterli alana sahip bir bagaj dahi sunuyor. Ayrıca gaza sert basılarak çekici tasarıma sahip arka kısmı rahatlıkla kaydırmak mümkün. Buna karşılık LP 640'da drift deneme leri ise önden kayma veya spin gibi durumlarla sonuçlanıyor.
Zaten yapısı itibariyle bile Lambor ghini daha çok kaba bir yol arkadaşı
olarak ele alınmalı. Yağmurlu hava larda dahi profesyonel sürücüleri ter letebiliyor. Geniş dönme çapı ve geniş karoser yapısı nedeniyle garaj girişleri çekilmez hale getiriyor. Üstelik görüş açısı yok denilecek kadar kötü. Her ne kadar konforlu olmasa da, en azından süspansiyon, garaj girişleri veya kasis gibi engelleri aşacak kadar yükseltile biliyor. Ancak ezeli rakibi Ferrari kar şısında savaşı açık ara kaybetmekten kurtulamıyor.
Acaba bu durum Enzo Ferrari'nin ne kadar hoşuna giderdi bilinmez. 12 silindirli motorlara ve yarışlara olan aşkı üst düzeydi, ancak günlük kulla nıma uygun bir Ferrari fikri kesinlikle ona göre değildi.

Yazı: Alexander Bloch / Ümit Akkuyu Fotoğraflar: Hans-DieterSeufert