Geçici Kanama Durdurma Uygulamaları-Kanam durdurmak

Kanayan yere elle baskı

Kanayan yerin üzerine elle baskı yaparak kanama durdurulur. El veya parmaklar yarayla direk temas ettiğinden temiz olmalarına özen gösterilmelidir. Yaranın üzerinde oluşan pıhtı silinmemelidir. Aksi halde kanam tekrar başlar.

Basınç noktalarına baskı uygulaması
Bazı noktalara basınç uygulamakla atardamarı kemik ile deri arasına sıkıştırarak kanama durdurulur. Basınç yapılacak nokta o bölgeye kan taşıyan atardamarın kemik üzerinde yüzeyleştiği yerdir.

Basınç noktaları şunlardır:
-Şakak bölgesi kanamalarında (hemen kulak önüne),
-Yüz bölgesi kanamalarında (kanama tarafında alt çene kemiğinin alt kenarının ortalarına),
-Baş ve yüzün bir tarafındaki kanamalarda (Alt çene köşesinin hemen boyuna bastırarak),
-Kol kanamalarında (köprücük kemiğinin üçte bir iç kısmının altına),
-Bacak kanamalarında (kasık noktalarına),

Kanama bölgesinin kalp hizasından yukarıda tutulması

Genellikle yaralı organın kalp seviyesinin üzerine yükseltilmesi ile kanama oldukça azalır ve hatta durabilir.
Kalp seviyesinden yukarıda tutulan organlarda kan basıncı azalır. Bu işlem diğer kan durdurma metotları uygulandıktan sonra yerine getirilmelidir.